kurumsal

Proje Hizmetleri

Proje Hizmeti

Teklif Aşaması:

İşveren grubu ve/veya işveren temsilcisi ve/veya mimari grup ile proje hizmet sözleşmesi yapılır.

 

Öneri raporu:

Projeye özgü sistem seçim alternatifleri ve yapıya uygulanacak tesisat ve sistemlere ait açıklamalar, standart atıfları ve tipik şemalar hazırlanarak sunum haline getirilir ve işveren grubuna sunulur.

 

Avan proje (Ön proje):

Öneri raporunda mutabakata varılmış olan sistem seçimleri göz önünde bulundurularak, öncelikle elektrik mekanlarının ve şaft yerleşimlerinin mimari avan projesine entegrasyonu sağlanır. Tavan ve döşeme planı ile ana dağıtım güzergah planları oluşturularak prensip tek hat şemaları oluşturulur.

 

Uygulama Kesin Proje (İhale projesi):

Avan projede kararlaştırılan sistemler ile ilgili, ilave işveren istekleri ve koordinasyon ihtiyaçları göz önünde bulundurularak projeler setlere ayrılır ve detaylı uygulama projesi çalışmalarına başlanır. Proje setlerinin hat çekimleri, linye ve kolon kesitleri, tablo açılımları, tek hat şemaları ve sistem detayları , güç hesapları ve kapasite tayinleri bu aşamada nihayetlendirilerek uygulama kesin proje oluşturulur.

Uygulama kesin proje çalışmalarının tamamlanmasına mütakip, keşif ve metraj çalışmaları ve özel teknik şartnameler hazırlanarak ihale dosyası oluşturulur. Uygulama kesin proje ve ihale dosyasının tamamlanması ile birlikte işveren ihaleye çıkar. İhale sürecinde, yüklenicilerden gelen soru cevap safhasına kadar hizmet akti devam eder. İşverenin, elektrik yüklenicisini tayin etmesinden itibaren, proje hizmeti sona erer.